:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-SKI- -
-
-
-
-
-
-
-
365 -
-
-
368 -
-
-
-
-
- *****
-
Sochi Marriott Krasnaya Polyana Hotel ( ) -
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
DIAMOND HILLS -
-
-
393 -
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
CALIPSO -
Rixos Krasnaya Polyana Sochi -
- 2
- -
-
GALA PLAZA ( )-
-
-
-
-
-
- -
-
-
TULIP INN ROZA KHUTOR - hotel
-
-
-
-
-
-
-
, -
ANGEL -
VEGAS -
-LAND -
Gorki Plaza Hotel ( ) -
SWISSOTEL ***** -
-
PARK INN BY RADISSON - ,
- -
HELIOPARK FREESTYLE - hotels & resorts
7351 -
ART UP CITY *** ( ) - -
-
-
7357 -
-
7359 -
Gorki Panorama ( ) -
Gorki Grand ( ) -
-
BRIDGE RESORT -